KÖY-KOOP MERKEZ BİRLİĞİ

Köy-Koop Merkez Birliği Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin merkezi kuruluşudur. Tarıma alt farklı çalışma alanlarında etkinlik göstermektedir. (Hayvancılık-Süt üretimi ve işlenmesi, seracılık,halı-kilim üretimi, zeytin ve zeytinyağı işletmesi, bal, çeltik üretimi ve işlenmesi çiçekçilik, fidan, salça, reçel, konserve üretimi vb.)

Merkez Birliğine bağlı;13 Birlik 1 merkez şubesi, 1350 birim kooperatif ve 152.214 ortağı bulunmaktadır. Köy-Koop ortaklarının çıkarlarını Türkiye içinde ve dışındaki makamlar ve kuruluşlar karşısında korumak ve geliştirmek için uğraş vermektedir.

Köy-Koop  Merkez Birliğinin çalışma konuları içinde;

Tarımda her türlü verimliliği artırıcı tedbiri almak, kooperatif ve birliklerin her türlü ürün ve mamullerinin kalitesini yükseltecek girişimlerde bulunmak, teknik faaliyetlerde bulunmak, bitkisel ve hayvansal mahsullerin değerlendirmek, işleme muhafaza ve pazarlama ile ilgili her türlü fonksiyonları yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, kooperatif çalışmalarını koordine etmek, kooperatif eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, kooperatifçiliği geliştirmek vb yer almaktadır.

Misyonumuz

Köy-Koop Merkez Birliği; tarım ve hayvancılıkta her türlü verimliliği arttırmak, bağlı kooperatif ve birliklerin her türlü ürün ve mamullerinin kalitesini yükseltecek tedbirler almak, teknik faaliyetlerde bulunmak, bitkisel ve hayvansal mahsulleri değerlendirmek, işleme muhafaza ve pazarlama ile ilgili her türlü fonksiyonları yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, kooperatif çalışmalarını koordine etmek, kooperatif eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla çalışmakta ve ülkemiz kooperatifçiliğinin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır.

Vizyonumuz

Eğitimli, çağdaş ve sosyal güvencesi olan, milli gelirden hak ettiği parayı alan, tarım ve hayvancılığı yaşam biçimi olarak gören, milli değerlere, ülke insanına sahip çıkan, ekonomik düzeyi yüksek, birlikte üretme, birlikte paylaşma bilincine sahip, ürettiği ürünleri dünya pazarında görebilen örgütlü üreticiler yetiştirmektedir.

KOOPERATİFÇİLİĞİN TEMEL İLKELERİ

Kooperatif, ortak, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattır.

Bu tanımda kooperatiflerin temel değerleri olarak 7 ilke tespit edilmiştir:

1.Gönüllü ve Herkese Açık Ortaklık: Kooperatifler; cinsel, sosyal, ırksal, siyasal ve dinsel ayrımcılık olmaksızın, hizmetlerinden yaralanabilecek ve ortaklığın sorumluluklarını kabule razı olan herkese açık gönüllü kuruluşlardır.

2. Ortaklar Tarafından Gerçekleştirilen Demokratik Denetim: Kooperatifler, politika oluşturma ve karar alma süreçlerine katılan ortaklarca denetlenen demokratik kuruluşlardır. Seçilmiş temsilci oalrak hizmet edenler, ortaklara karşı sorumludur. Birim kooperatif kuruluşlarında ortaklar eşit oy hakkına sahiptir.

3. Ortakların Ekonomik Katılımı: Ortaklar, kooperatiflerinin sermayesine adil bir şekilde katkıda bulunur ve bunu demokratik olarak yönetirler. Bu sermayenin en azından bir kısmı gebelikle kooperatiflerin ortak mülkiyetidir. Çoğunlukla ortaklar, ortaklığın bir koşulu olarak taahhüt edildiği üzere (var ise) sermaye üzerinden kısıtlı miktarda gelir elde ederler.

4. Özerklik ve bağımsızlık: Kooperatiflerin özerk, kendi kendine yeten ve ortaklarınca yönetilen kuruluşlardır. Kooperatifler, hükümetler dahil olmak üzere diğer kuruluşlarla bir anlaşmaya girmeleri ya da dış kaynaklar yoluyla sermayelerini arttırmaları durumunda, bunu kooperatiflerin özerkliğini sürdürecek ve ortaklarının demokratik yönetimini koruyacak şekilde gerçekleştirirler.

5. Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme: Kooperatifler, ortaklarına, seçilmiş temsilcilerine, yöneticilerine ve çalışanlarına kooperatiflerinin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunabilmeleri için eğitim ve öğretim imkanı sağlar. Kooperatifler genel kamuoyunu özelliklede gençleri ve kamuoyunu oluşturanları işbirliğinin şekil ve yayarları konusunda bilgilendirirler.

6. Kooperatifler Arasında işbirliği: Kooperatifler; yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası oluşumlarla birlikte çalışarak ortaklarına daha etkin bir şekilde hizmet eder ve kooperatifçilik hareketini güçlendirir.

7. Topluma karşı sorumlu olma: Kooperatifler; ortaklarınca onaylanan politikalar aracılığıyla toplumlarının sürdürülebilir kalkınması için çalışırlar.