Sözleşmeli Çiğ Süt Üretimi ve Üretici

1399
0
Paylaş:

Sözleşmeli Çiğ Süt Üretimi ve Üretici

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik” 16 Nisan 2015 tarihli Tarihli ve 29328 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Çiğ süt üretiminde, hem kooperatifler hem de küçük üreticiler için yeni bir dönemi başlatacak yasal düzenlemeler gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız, “Ülkemizde çiğ süt üretimi TÜİK 2014 verilerine göre yaklaşık 17 milyon tonun üzerindedir. Bu miktarın yarısı sanayiye arz edilmektedir. Yönetmelik, sanayiye arz edilmeyen çiğ süt üretimiyle ilgili bir düzenleme getirmemiştir. Bu anlamda küçük üretici sanayiciyle sözleşme yapamayacağı için, ürettiği sütün satışında zorlanacak. Süreçte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Onun için küçük üretici bir an önce kooperatif çatısı altında örgütlenmelidir.” diye konuştu.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesindeki amacın, “sanayiye arz edilen çiğ sütün alım ve satımının sözleşmeli usulde yapılması, üretici/üretici örgütü ve alıcı arasında uyulması gereken kuralların belirlenmesi, üretim ve pazarlamada sürdürülebilirliğin sağlanması, arz talep dengesinin oluşturulması ve çiğ süt üretiminde izlenebilirliğin sağlanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.” olarak açıklanmakta. Yönetmelik bir yanıyla üreticiyi korurken bir yanıyla açık kalan, eksik olan bazı yönleri bulunmaktadır.” dedi.

Yıldız, yaptığı açıklamasında şu değerlendirmede bulundu;

Yönetmelik hükümlerine göre;

Madde 5/a-  ‘Sözleşme taraflarının karşılıklı isteği üzerine düzenlenir’ denilmekte. Bu husus üretici örgütü veya alıcı firmanın isteği dâhilinde gerçekleşir. Taraflardan biri bu hususa riayet etmez ise uygulanacak cezai hüküm ve yaptırım ne olacaktır?

Sözleşmede, ‘nakit avans veya çiğ sütün üretiminde kullanılan her türlü girdinin alıcı tarafından üretici/üretici örgütüne verilmesi kararlaştırılabilir’. Bu durumda avans tutarı ve girdi bedeli süt bedelinden mahsup edilir. Üreticiye kesif yem verilecekse süt/yem paritesi 1,3’ün altında olamaz’ denilmekte.

Ulusal düzeyde faaliyet gösteren süt firmaları ve bazı orta ölçekli süt firmalarının yanında daha da önemlisi taşeronların çiğ süt alımında yem satışını üreticiye dayatmaktadırlar.  ‘Yemi benden almazsan, sütünü almam’ demektedirler. Ayrıca, süt fiyatının yem paritesine göre belirleneceğini, yani 1 litre çiğ inek sütü ile 1 kilo 300gr yem (istenilen standartlarda) satın alınması öngörülmekte. Yönetmelikte, yemin kalitesinin nasıl ve kimin belirleyeceği belli değil. Üreticimiz kalitesi düşük yemi almak durumuyla karşılaşırsa, sütünü de düşük fiyata satmak zorunda kalacaktır. Bu da sanayicinin elinde bir koz olacaktır.

Üretici örgütünün laboratuvarları referans laboratuvar olarak kabul edilmeli

Çiğ süt analizlerinin (yağ, su, kuru madde, antibiyotik, aflatoksin, somatik hücre sayımları kurulun tayin edeceği merkezlerde yapılması gerekmektedir. Üretici örgütlerimizin tam teşekküllü laboratuvarı var. Analizlerini de buralarda yapmaktadırlar. Alıcı firma kendi laboratuvarında tahlilleri yapar, uyumsuzluk halinde, üniversite veya GTHB il müdürlüğü kontrol laboratuvarında tahliller yapılabilir. Üretici örgütünün laboratuvarları referans laboratuvar olarak kabul edilmelidir.

Paylaş:

Yorum Bırak