Üreticiye, 2014 Yılında Verilecek Tarımsal Destekler Açıklandı

1328
0
Paylaş:

Bakanlar Kurulu’nun “2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ı, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylece, 2014 yılında üreticilere verilecek tarımsal destekler resmen belirlenmiş oldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2013 yılı ile karşılaştırıldığında 2014’te bazı yeni destekleme kalemlerini hayata geçirdiğini görüyoruz. Bu yenilikler arasında, hayvancılık alanında “sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği” uygulaması yer alıyor. Bu desteğe göre 500 baş ve üzeri küçükbaş hayvana sahip işletmelere 2014 yılı için işletme başına 5.000 TL ödeme yapılacak.

Diğer destekleme kalemlerine bakıldığında önemli bir artışın da organik tarım ve İyi Tarım Uygulamaları’nda olduğu görülüyor. Geçen sene organik tarım yapan meyve-sebze üreticileri dekar başına 50 TL destek alırken, bu destek 2014 yılında 70 TL’ye yükseltildi. Ancak, organik tarımda tarla bitkilerinde ve hayvancılıkta geçen seneki destek miktarları ise değiştirilmedi. Buna göre; 2014 yılında tarla bitkileri üretimine dekar başına 10 TL, anaç sığır ve manda başına 150 TL, buzağı başına 50 TL, anaç koyun ve keçi başına 10 TL, arılı kovan başına 5 TL, kilogramına alabalıkta 0,35 TL, çipura ve levrekte 0,45 TL destek verilecek. İyi Tarım Uygulamaları’nda meyve-sebze yetiştiren üreticiler ise geçen sene dekar başına 25 TL alırken bu sene önemli bir artışla dekar başına 50 TL destek alacaklar. Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan üreticiler ise geçen sene dekar başına 100 TL destek alırken bu sene dekar başına 150 TL destek alacaklar. 

Çevreye dost üretim yöntemlerinden olan organik tarım ve İyi Tarım Uygulamaları’na verilen desteklerde artış görülüyor. Ayrıca, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğinde de bir artış olduğunu görüyoruz. Bu artışların, devletin tarımsal çevre uygulamalarına verdiği önemden kaynaklanmasını umuyorum.

Gelelim mazot ve gübre desteklerindeki duruma… 

Mazot ve gübre desteklerine bakıldığında peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları; hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları; yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları için 2013 yılına göre mazot ve gübre desteklerinde 2014 yılında 2-5 kuruş arasında artışa gidildi. Değişikliklere göre; peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarında dekar başına 3,1 TL mazot, 4,3 TL gübre desteği verilecek. Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarında dekar başına 4,6 TL mazot, 6 TL gübre, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları için ise dekar başına 7,5 TL gübre ve mazot destekleme ödemesi yapılacak. 2014 yılında toprak analizi desteği ise dekar başına yine 2,5 TL olacak. 

Toprak analizi, bakliyat ve hububat ürünleri, yem bitkileri, çay, sertifikalı tohum üretim ve kullanımı, sertifikalı fide ve fidan, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı ile tarım danışmanlığı gibi birçok destekte ise 2014 yılında hiç bir artışın olmadığı görülüyor. Bunların yanında, 2014 yılında sözleşmeli olarak aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak dekar başına 10 TL ödeme yapılacak.

Hayvancılık desteklerine bakıldığında ise Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az 5 baş anaç sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilerle sayı şartına bakılmaksızın Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılması planlanmıştır. Buna göre, sütçü ve kombine ırklar ve melezleriyle etçi ırkların melezleri her anaç sığır için 225 TL, etçi ırklar anaç sığırlara 350 TL, anaç mandaya 400 TL, sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilavesinde 70 TL destekleme ödemesi yapılacak. E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlık’tan izin alınmış tabii tohumlama boğasıyla tohumlama sonucu doğan buzağılar için 75 TL, döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa spermasıyla yapılan suni tohumlamadan doğanlara 35 TL, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait spermayla yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara ise 75 TL destek verilecek.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre yerli tohum kullanmayı teşvik etmek amacıyla yurt içi sertifikalı tohum kullanım destekleri de belirlenmiş oldu. Buna göre; dekar başına olmak üzere buğday için 7,5 TL; arpa, tritikale, yulaf ve çavdar için 6 TL; çeltik, yer fıstığı ve yonca için 8 TL; nohut, kuru fasulye ve mercimek için 10 TL; susam, kanola ve aspir için 4 TL; patates için 40 TL; soya için 20 TL; korunga ve fiğ için 5 TL destekleme ödemesi belirlendi.

Desteklerden yararlanabilmek için üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS)’ye ve Bakanlığın ilgili diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olması gerekmektedir. Tarımsal destekler ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler 12 Nisan 2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nda bulunabilir.

Üreten tüm çiftçilerimize bereketli bir ürün dönemi diliyorum..

Paylaş:

Yorum Bırak