Zeytinliklerin Durumu Yeni Yasama Yılına Kaldı

1704
0
Paylaş:

Yeni Yasama Yılına Kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanan, 25 dönümden küçük zeytinliklerde maden ve enerji yatırımlarına izin veren yasa tasarısı büyük tepkilere yol açmıştı. Zeytinliklerin durumu  Meclis’in tatile girmesiyle Yeni Yasama Yılına kaldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ nca hazırlanan Elektrik Piyasası Kanunu ile 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişikliğe Dair Kanun Tasarısı”nın 4. maddesi ile zeytin alanlarında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izniyle, tesisler yapılabileceği hükmünün getirilmesi gündeme gelmişti.

Yapılacak düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, 25 dönümden az büyüklükteki zeytin bahçeleri ‘zeytinlik‘ statüsünden çıkartılarak, sıradan arazi olarak kabul edilecek. Kamu yararı görülmesi durumunda ise, bu alanlarda enerji ve yapılaşma faaliyetlerine izin çıkacak. Türkiye dünyanın dördüncü büyük zeytin üreticisi. Yaklaşık 500 bin üreticiyle 160 milyondan fazla ağaçla zeytin üretiyor. Türkiye‘deki zeytinliklerin ortalama büyüklüğü 10 dönüm civarında, tasarıya göre buralar zeytinlik olarak sayılmıyor.

35753 Sayılı Mecut Yasa’nın 20. Maddesinde, ‘Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Zeytincilik sahaları daraltılamaz.’ denilmekte.

Yeni Yasa Tasarısı kanunlaşırsa ‘Kamu Yararı’ görülmesi durumunda; zeytinlikerde madencilik faaliyeti yapılmasının önünü açıldığı gibi bu alanlarda, petrol ve doğalgaz işletme faaliyetleri, jeotermal, savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, yol, altyapı ve üst yapı faaliyetleri ve elektrik üretimine izin çıkmış olacak. 

Zeytinliklerin enerji yatırımlarına açılmasına yönelik tartışmalar devam ederken konunun en önemli muhataplarından biri olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, destek verdiği zeytinliklere sahip çıkamadı. Üretim teşvikleriyle zeytin ağacı sayısının 97 milyondan 170 milyona çıkmasını sağlayan bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve alt komisyonda görüşülen Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişikliğe Dair Kanun Tasarısı´na destek verdi. Komisyona katılan bakanlık yetkilileri, tasarıyı desteklediklerini açıkladı. Bu destek, zeytin üreticilerinde hayal kırıklığına neden oldu.

Yeni Yasa Tasarısına tepkiler büyüyor

Yapılmak istenen değişiklikle mevcut yasadaki, hükmülerin işlemez hale getirildiğini savunan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, “Yatırım taleplerini masum bir kılıfa sokmak için bu konuda karar verme yetkisi 9 kişiden oluşan ‘Zeytin Sahalarını Koruma Kurulu‘na bırakılıyor. En az 5 üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alabilen kurulun ne ilginçtir ki 5 üyesi o ilin valisinin emrindeki kamu görevlilerinden oluşuyor. Diğerleri ise ziraat odaları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşuyor. Bu tasarının yasalaşması halinde tarım alanlarının amaç dışı kullanımı yaygınlaşacak. Yok edilen toprak ve su kaynaklarımıza zeytinlikler de eklenecek. Bilimin gösterdiği yol yerine, yasalarla açılan çıkmaz yoldan gidilmesinin yalnızca rant çevrelerine faydası olabilir. Rant odaklı yaklaşımlarla verilen zararlara yenilerinin eklenmesine karşı mücadele edeceğiz.” dedi.

Bu kanun tasarısı zeytinciliğin ölüm fermanıdır

Zeytinin Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye için stratejik bir ürün ve 10 milyon insanın geçim kaynağı olduğunu belirten, Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, “ Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin ıslahı ve Yabanilerin Araştırılması Hakkında Kanun Değişikliği’ne Dair Kanun Tasarısı’nın dördüncü maddesi gizli ve örtülü bir amacı güdüyor. Bu gizli amaç, zeytinlikleri ‘madenlere, enerji yatırımlarına, nükleer santrallere, konut ve AVM inşaat alanlarına açmak, bu alanları TOKİ’ye tahsis etmek’ şeklindedir. Çünkü tasarıya göre 25 dönümden küçük zeytinlikler sıradan arazi kabul edilecek. Ülkemizde zeytinliklerin ortalama büyüklüğü 10 dönüm olduğuna göre, zeytinliklerin çok büyük bir bölümü sökülecektir. Bu kanun tasarısı zeytinciliğin ölüm fermanıdır” dedi. 

Tasarı yeni yasama yılında görüşülecek

Tasarı ile sıkıntılı günler geçiren Zeytincilik Sektörü, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Selçuk ve Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetin’in Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu ile 1 saati aşkın toplantı yaptıklarını belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Selçuk,  TBMM gündemine 6. Kez gelen kanun tasarısı ile ilgili Zeytincilik Sektörü’nün çekincelerini, doğuracağı sıkıntıları anlatma imkânı bulduklarını söyleyerek, Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında 3573 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hazırlanırken Zeytincilik sektörünün görüşünün alınmadığına dikkati çektiklerini anlatan Selçuk, Yeni yasama yılında görüşülmesine ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının madde madde görüşlerinin alınmasına karar verildiğini de belirtti. 

Zeytin ve zeytinyağında Türkiye’ nin büyük hedeflerinin olduğunu belirten Selçuk, “Bu hedeflerin tutması Türkiye’nin zeytin varlığını korumasına bağlıdır. Aksi takdirde bu hedeflere ulaşmak hayal olacaktır ”dedi.

 0  0  0  0  0

Paylaş:

Yorum Bırak