2015 Ne Yılı!

1839
0
Paylaş:

2015 Ne Yılı!

Sevgili Kooperatifçi Dostlar, Dünyadaki önemli olaylara dikkat çekmek ve çözüm önerilerinin tartışıldığı zemin oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletlerin her yıl bir konuda Uluslararası Yıl ilan ettiğini biliyoruz. 

Son 15 yıl dikkate alındığında ele alınan konuların hep tarım ve gıda, bir de kooperatif olduğunu görüyoruz. Bu tespit gerçekten çok önemli çünkü dünyanın çatı teşkilatı, dünyadaki ekonomik ve sosyal sorunların çözümünü tarımda arıyor ve tarımdaki çoğu sorunun çözümü için de kooperatifleri işaret ediyor. Birleşmiş Milletlerin bu yaklaşımı, siz tarım kooperatifçilerinin ülke ve insanlık için ne kadar gerekli bir iş yaptığınızı gösteriyor. 

Birleşmiş Milletlerin 68. Genel Kurulunun (A/RES/68/232) sayılı kararında 2015 yılı, Uluslararası Toprak Yılı (2015 the International Year of Soils -IYS) olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından önerilen tema, Küresel Toprak Ortaklığı Çerçevesi, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin sekretaryası ve Hükümetler ile işbirliği içinde belirlemiştir. Birleşmiş Milletler, 2015 Uluslararası Toprak Yılı ile genel olarak, gıda güvenliği ve temel ekosistem fonksiyonlar için toprağın öneminin anlaşılmasını ve farkındalığın artırılmasını hedeflemektedir.

Birleşmiş Milletlerin, 2015 Uluslararası Toprak Yılı’na ait hedefleri aşağıda sıralanmaktadır:

• Toprağın insan yaşamı için büyük önemi hakkında sivil toplum örgütleri ve karar vericiler arasında tam bir farkındalığın yaratılması;

• Gıda güvenliği, iklim değişikliğine uyum ve etkilerini azaltma, temel ekosistem hizmetleri, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma konularında toprağın oynadığı önemli rol hakkında kamuoyunu eğitmek;

• Toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için etkin politikaların ve eylemlerin desteklenmesi;

• Farklı arazi kullanıcıları ve nüfus gruplarına yönelik sağlıklı toprakları korumak ve geliştirebilmek için sürdürülebilir toprak yönetimi faaliyetlerine yatırımın teşvik edilmesi;

•Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG  -Sustainable Development Goals) ve Post-2015 Gündemi ile ilgili girişimleri güçlendirmek;

• Toprak bilgi toplama ve izleme ile ilgili küresel, bölgesel ve ulusal tüm düzeylerde hızla kapasite geliştirmek. 

Birleşmiş Milletlerin bu hedefleri belirlediği Genel Kurul Kararına ilişkin belgede topraklar, tarımsal kalkınma, temel ekosistem fonksiyonları ve gıda güvenliği için temel teşkil etmekte ve dolayısıyla yeryüzünde yaşamı sürdürmenin anahtarı olarak gösterilmektedir. Bu kapsamda hızla büyüyen nüfus baskısına karşı çözüm olmak ve Dünya gıda güvenliğini temin etmek için toprakların sürdürülebilir yönetiminin teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Birleşmiş Milletler aynı kararında, 5 Aralık tarihini Uluslararası Toprak Günü olarak kutlamayı da kabul etmiştir. Bu konuda ilk etkinlik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Roma’da gerçekleştirilecektir. 

Burada bahsi geçen iyi toprak yönetiminin, ekonomik ve sosyal yönleri bulunmaktadır. Bu kapsamda ekonomik büyüme, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kadınların güçlendirilmesi, iklim değişikliği, kuraklık – su kullanımı durumunun iyileştirmesi ve çölleşme gibi küresel birçok sorun sıralanabilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı doğrudan etkileyen bu sorunlar tüm boyutları ile ele alınıp mevcut en iyi bilimsel bilgi kullanarak, ilgili bütün paydaşların bilinçlendirmek ve sınırlı toprak kaynaklarının sürdürülebilirliğini teşvik etmek gerekmektedir. 

Peki, Uluslararası Toprak Yılının kooperatifler alakası ne diye düşünebilirsiniz. Aynı soru geçen sene Aile Çiftçiliği Yılı ilan edildiği zaman da sorulmuştu. Yapılan çalışmalardan sonra aile çiftçisinin piyasa şartlarında tek başına herhangi bir rekabet şansının olmadığı ve bundan sonrası için bir kooperatif altında güç birliği yaparak hayatta kalabileceği anlaşılmıştır. Aslında benzer durum burada da bulunmaktadır. Gelecek nesillerin mirası olan toprağın korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılması sadece devletin vereceği eğitimler ile başarılamaz. Başta toprağın değerini en iyi bilen sulama Kooperatifleri olmak üzere tarımsal kooperatifler bu konunun yakından takipçisi ve sahada uygulayıcıları olacaktır.

Tarım alanında kooperatifçilik yapmak gibi zor bir işi başararak ülkemiz ve milletimiz için kutsal bir görevi yerine getiren siz kooperatifçilerimizi saygı ile selamlıyor ve şimdiden sağlıklı, mutlu,  birlik ve beraberlik içinde bir yıl diliyorum.

Dr. Erhan EKMEN

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Teşkilatlanma Daire Başkanlığı

Projeler ve Dış İlişkiler Çalışma Grubu Sorumlusu

Paylaş:

Yorum Bırak