KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİLERİ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİLERİ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Kırsal kalkınma en genel tanımıyla, kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal refahı ile yaşam kalitesinin artırılma sürecidir. Ülkemizde hali hazırda yaklaşık 55 olan ortalama çiftçi yaşı dikkate alındığında çiftçiliği kırsal alanda yaşayan gençler (40 yaş ve altı) arasında cazip bir meslek haline getirilmesine yönelik çalışma ve destekleme modeli ele alınmıştır.

Bu amaçla kırsalda girişimci, güvenilir, güçlü, gönüllü gençlerin üretime katılırken bilinçli ve eğitimli olarak işlerinin başında olmaları hedeflenmiştir.  64. Hükümet Acil Eylem Planı Genç Çiftçilere Proje Karşılığı 30.000.- TL  (KDV hariç) Karşılıksız Destek Verilmesi kararlaştırılmıştır.

26.02.2016 tarihli Resmi Gazetede 2016/ 8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Bu Kararın 2. Maddesinde belirtildiği üzere, program 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde üç yıl olarak belirlenmiştir.

Bu programın amacı Genç Çiftçilerin;

-Girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi ve bu sayede "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması" amaçlanmıştır

Program kapsamında desteklemeye esas proje konuları;

A- Hayvansal üretime yönelik;

1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık,

 2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,

 3) Kanatlı ( serbest sistem) ve ipekböceği yetiştiriciliği,

B) Bitkisel üretime yönelik;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Kültür mantarı üretimi,

C) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretimi,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi, şeklindedir.

- Başvurularda; engelli, gazi ve şehit yakınlarına, kadınlara ve dar gelirlilere değerlendirme kriterlerinde ek puan verilerek pozitif ayrımcılık yapılmıştır.

Programın 2016 yılı bütçesi 449.090.297 TL olup, 14.978 genç çiftçi,

2017 yılı bütçesi 482.010.000 TL olup, 16.067 genç çiftçi

2018 yılı bütçesi 501.900.000 TL olup, 16730 genç çiftçi olmak üzere

Toplam 47.775 genç çiftçiye uyguladıkları projeler için 1.433.000.297 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

Ara