MESLEKİ YETERLİLİK BİRİMİ

MESLEKİ YETERLİLİK BİRİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu, meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri oluşturmaktadır. Oluşturulan bu meslek standardı ve ulusal yeterliliklere uygun olarak personel belgelendirme süreçlerinin denetim ve koordinasyonunu sağlamaktadır. Bu personel belgelendirme süreçleri doğrudan kurum tarafından gerçekleştirilmemektedir.

Kurum tarafından yetki verilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. 27.06.2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çiğ Süt Desteği Ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliğinin 5 inci maddesi 16 ncı fıkrası m bendi kapsamında 31/12/2022 tarihinden sonra çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumlusu olarak çalışacak kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan sınava katılarak 20UY0405-3 Çiğ Süt Toplama Elemanı ve 20UY0406-4 Çiğ Süt Depolama Elemanı ulusal yeterliliklerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorundadır. Bu gereklilikten yola çıkarak Köy-Koop Merkez Birliği bünyesinde kurulmuş olan Mesleki Yeterlilik Birimi olarak Türkak Akreditasyonu ve MYK yetkisinin alınması konusunda çalışmalarımız sona yaklaşmıştır.

Mesleki Yeterlilik Birimimiz ana sözleşme değişikliği ve sınav merkezimizin tadilat işlerinin sona ermesiyle birlikte başvuruya hazır hale gelecektir. İlgili ulusal yeterliliklere yönelik eğitimlerin herkesin ulaşabileceği şekilde ücretsiz olarak sunulması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Çıkış noktamız hali hazırda çiğ süt toplama ve depolama personelleri konusunda sınav yapmaya yetkili kuruluş bulunmaması sebebiyle bu meslek grubudur ancak ilerleyen süreçte farklı meslek gruplarına sınav ve belgelendirme faaliyetlerine yönelik yetki çalışmaları yapılacaktır.

Ara