2013 Yılı Dünya Kooperatifçilik Raporu

3911
0
Paylaş:

ICA (Uluslararası Kooperatifler Birliği) tarafından Dünya Kooperatif Monitörü projesi kapsamında hazırlanan 2013 Dünya Kooperatifçilik Raporu, dünya çapında önemli kooperatiflere ait yayınlanan istatistiklere ek olarak farklı sektörlerde başarılı kooperatif hikâyelerine de yer vermekte.

Dünya Kooperatif Monitörü projesi, kapsamında hazırlanan rapor, Uluslararası Kooperatifler Birliği tarafından Avrupa Kooperatif ve Sosyal İşletmeleri’nin (EURICSE) bilimsel desteği ile 2012 yılında “Kooperatif Ekonomiyi Keşfet” teması ile yayınlandı. Proje ile daha önce zirvedeki 300 kooperatife odaklanan Global300 raporu, bu proje ile etki alanını tüm dünyaya ve farklı sektörlere yaymaktadır.Raporda,  kooperatiflere ait yayınlanan istatistiklere ek olarak kooperatiflerin başarı hikâyeleri de yer alıyor. 

Başarı örneklerinin en çarpıcılarından birisi 1942 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan Ulusal Kırsal Elektrik Kooperatifi’ne ait. ABD’de faaliyet gösteren 900 elektrik kooperatifini temsil eden Ulusal Elektrik Kooperatifi,  kooperatif işletme modeli ile neler yapılabileceğinin önemli bir ilham kaynağı. Ulusal Elektrik Kooperatifi, 47 eyalette 42 milyon tüketiciye ulaşarak ABD coğrafyasının nerdeyse %75’in eelektrik tedariki yapmaktadır. Şirketlerin kar-maliyet açısından yatırım yapmayı uygun görmediği kırsal alanlara makul fiyatla elektrik götürülmesi kooperatifçilik işletme modeli ile mümkün olmuştur. Enerjide mevcut trendin fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru yöneldiği bir dönemde, topluma karşı sorumluluk ilkesini bünyesinde barındıran kooperatif modeli ön plana çıkmaktadır. Bu yolda kazanılan ivme ile sosyal faydayı ön planda tutan kooperatifçiliğin dinamik yapısı, araştırma-geliştirme ve inovasyon ile attığı adımlar girişimciler için yeni ufuklar açmaktadır. 

Kooperatif Ekonomiyi Keşfet

Uluslararası Kooperatifler Birliği tarafından hazırlanan rapor, 100 milyon Dolar üzerinde ciro yapan 56 ülkede faaliyet gösteren 2.032 kooperatifi kapsamakta olup, bunların toplam cirosu 2,578.5 milyar Dolara ulaşmaktadır. Sigorta kooperatiflerinin prim gelirleri 1,151.1 milyar Dolarken, bankacılık ve sigorta sektörü hariç diğer kooperatiflerin hâsılası1,250.6 milyar Dolardır.

Kooperatiflerin Sektörlere Göre Dağılımı

Tarım ve gıda sanayi %32

Sigortacılık %25

Toptan ve perakende ticareti %18

Sanayi %9

Bankacılık ve finansal hizmetler %6

Diğer hizmetler %6

Sağlık ve sosyal hizmetler %3

Muhtelif hizmetler %1

Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü: 100 milyon Doların üzerinde ciro yapan 24 ülkedeki 326 kooperatif 537 milyar Dolar ciro elde etmiştir.

Sanayi Sektörü: Bu alandaki kooperatiflerden100 milyon doların üstünde ve toplam cirosu 79 milyar doları bulan 113 kooperatif 20 ülkede faaliyet göstermektedir. Ciro bazında sıralanmış hali şöyledir: 

1 – Mondragon (İspanya) 19 milyar Dolar, 2 – Copersucar (Brezilya)4.5 milyar Dolar, 3 -National Cable Television Cooperative Inc. (ABD) 2.2 Milyar Dolar. 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektörü: Toplam cirosu 20 milyar dolar olan 27 kooperatif 100 milyon doların üzerindeki ciroları ile 11 ülkeye dağılmıştır. Ciro bazında ilk üç kooperatifin; 

1-HealthPartners, Inc. (ABD) 3.8 milyar Dolar, 2- Group Health Cooperative (ABD) 3.5 milyar Dolar, 3-Fundación Espriu (İspanya) 1.8 milyar Dolar şeklinde sıralandığı görülmektedir.

Diğer Hizmetler (Ulaşım, Lojistik, İletişim vb) Sektörü: 100 milyon Doların üstünde ciroya sahip53 kooperatif ve 15 ülkenin yer aldığı bu alanda toplam 17.3 milyar Dolar ciro elde edilmiştir.

Bankacılık ve Finansal Hizmetler Sektörü: Bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe 17 ülkede toplam 175 milyar Dolar ciro elde eden 76 kooperatifin 100 milyon doların üstünde ciro elde ettiği görülmektedir.

Sektörde Fransız kooperatiflerinin mutlak üstünlüğü görülmektedir. İlk üç sırayı hem ciro hem de cironun kişi başı GSYH’ye oranı bakımından aynı kooperatifler paylaşmaktadır. 

Geçen yılın verilerinde de aynı durum söz konusudur. Buna göre; 1- Groupe Crédit Agricole (Fransa) 45 milyar Dolar, 2- Groupe BPCE (Fransa) 30 milyar Dolar, 3- Groupe Crédit Mutuel(Fransa) 18 milyar Dolar ile ciro bazında ilk üçü oluşturmaktadır.

Sigorta Kooperatifleri ve Mütüel Sigorta Sektörü: 100 milyon Doların üstünde prim gelirine sahip kooperatifler gözlemlendiğinde; 451 sigorta kooperatifi ve mütüel sigorta kooperatifinin 38 ülkede toplam 1,15 milyar Dolar prim gelirine ulaştıkları görülmektedir.   

Prim gelirlerine göre ilk iki sıra Zenkyoren 81.69 milyar Dolar ve Nippon Life61.99 milyar Dolar ile Japon sigorta kooperatiflerine aitken; üçüncüsırada ABD sigorta kooperatifi57,13 milyar Dolarile State FarmGroup bulunmaktadır. 

Tarım ve Gıda Sanayi Sektörü: Tarım ve Gıda Sanayi sektöründe 24 ülkede toplam 573 milyar Dolar ciro elde eden 404 kooperatifin 100 milyon doların üstünde ciro elde ettiği görülmektedir.

Ciro büyüklüğü baz alınarak dünyadaki ilk üç sıraya bakıldığında: İlk sırada Japonya’dan 62,5 milyar Dolar ile Zen-Noh, ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri’nden 37 milyar Dolar ile CHS Inc, üçüncü sırada Güney Kore’den 31 milyar Dolar hasıla ile NACF yer almaktadır. 

Ciro bazında dünyanın en büyük 10 kooperatifine bakıldığında ilk üç sırayı tarım ve sigorta gibi farklı iki sektördeki Japon Kooperatifleri aldığı gibi; ilk 10 listesinin yarısı da Japon Kooperatiflerinden oluşmaktadır. İlk 300 listesinin ilk 10 kooperatifinin sektörlerine bakıldığında ise; listede 6 tane sigorta kooperatifi yer almaktadır. Bu durum aslında sektörel katma değerin kooperatifçilik anlayışı ile uyumlu olduğunda çok büyük başarıların ortaya çıkabileceğine sağlam bir dayanak oluşturmaktadır.  

Cironun kişi başı GSYH oranına göre ilk 10 kooperatif ele alındığında; sıralamayı oluşturan değişkenler farklılaşınca ortaya çıkan nüfus miktarının da etkisi ile listede değişiklik yaşanmıştır. Buna rağmen bu listede de 4 Japon Kooperatifi yer almakta; sadece sıralama değişmektedir. 

Paylaş:

Yorum Bırak