Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği

1524
0
Paylaş:

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin arttırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla 2015/17 nolu Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 12.05.2015 tarih ve 29353 sayılı resmi gezetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Paylaş:

Yorum Bırak