OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

50 yılı geride bırakan Köy-Koop Merkez Birliğimiz, 15.03.2022 tarihinde King Otel’de Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. Katılımın yüksek olduğu toplantıda, ana sözleşme değişikliği yapılarak, “Sürdürebilir istihdam sağlamak amacıyla ulusal meslek standartları yeterlilikleri kapsamında ölçme, değerlendirme ve hayat boyu öğrenme kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak” maddesi eklenmiştir.
Bu maddeden yola çıkarak, merkez birliğimiz bünyesinde oluşturulan Mesleki Yeterlilik Birimimizin sorumlusu Zehra Ece Öz, bu konuda katılımcılara bilgi vermiştir.

Ara